Knud Halskov © 2007 • Molevitten

 

     

      Februar 2007  "I sne står urt og busk i skjul "                                                                             

         

      August 2004  Kostalden er blevet gildesal                   Husmandsstedet gemmer sig bag granerne

         

     Petanquebanen indvies til Ingelises 50 års fødselsdag    Cumulusskyerne  står i kø sommeren 2007

     

   Billedet er fra perioden før vi blev fastboende                  Samme sted ca. 30 år senere

Molevittens historie

Molevitten er et lille husmandssted beliggende i Himmerland sydvest for Rold skov. Stedet blev døbt Molevitten i 1971. På det tidspunkt var vi tre ægtepar, bosiddende i København, som købte det lille husmandssted i Jylland, for at tilbringe vores ferier der. I 1980 overtog min kone og jeg ejendommen og blev fastboende jyder.

Til ejendommen hører 6 ha. landbrugsjord, som indtil 1980 var bortforpagtet. Siden har vi pø om pø inddraget jord til have og læplantning mm.  hvilket i dag udgør ca. 2 ha. Resten af jorden er fortsat i  forpagtning.

Her var praktisk talt hverken have eller beplantning før vi gik igang. Jorden blev dyrket så tæt på bygningerne, at man kun lige akkurart kunne bevæge sig rundt om dem uden at komme på afveje. Ejendommen lå fuldstændig åben for vind fra alle sider  på et kuperet terræn, der falder mod vest. Det drejede sig derfor i første omgang om at få skabt læ. 

Her betød det alt, at landbrugsjorden ikke var solgt fra,  som det ellers sker overalt med mindre landbrug. Således inddrog vi i de første år nye jordstykker til urtehave og læplant-ning.

Det bakkede landskab, hvorpå haven blev etableret, hjalp os med idéer til , hvordan vi kunne lave forskellige vandløb og spænden-de stenpartier. Arbejdet og legen med disse projekter har givet os utrolig mange fornøjelser gennem årene og er  det, der kendetegner haven i dag.