Knud Halskov © 2007 • Molevitten

Vandbassiner

• Støbte vandbassiner
Alle havens 5 vandbassiner er støbte. Her et af de mindste.   Møllestenen hviler oven på en fundablok, i hvis hul springvandspumpen er placeret. Fundablokken ses ikke,da "vingerne"er knækket af, og herved forekommer møllestenen at svæve nogle cm. over vandfladen.


 


Det store vandbassin

Vandfaldet afslutter en støbt bæk, der udspringer en lille halv snes meter oppe (midt i billedets baggrund) og deler sig i to  på vejen ned.

Støbning af vandbassiner kræver en større udgravning, hvor der lægges et lag grus/sand -min. 20 cm - inden støbningen begynder, for at undgå frostsprængning. Lige så vigtigt er det, at bassinet ikke har lodrette vægge, men nærmest er formet som et stort badekar, således at isen kan glide af, når den udvider sig. Betonen skal armeres med stål, og det gøres nemmest med et såkaldt rionet, som byggemarkeder ligger inde med. Man skal sikre sig, at stålet bliver indstøbt fuldstændigt i betonen. I modsat fald kan det ruste og med tiden miste sin styrke.

 

Dette "vandbassin" er dog ikke støbt. Det er vores mose, som vi gerne vil have gravet ud.

 


  

En havfrue (vores datter Lise) er landet på en sten i det store vandbassin.