“Rodfræsning” ved håndkraft

Rodfræsning er så meget sagt, for stubbene er hevet op, 25 stk i alt! Det er stubbe fra sitkagran, som blev fældet for en halv snes år siden. De var blevet møre og siderødderne mere eller mindre gået i forrådnelse, men pælroden sad alligevel dybt og godt fast i jorden, så det gav sved på panden trods vintervejr med frost og blæst. Jeg brugte en drænspade til at grave lidt ind under siderødderne, hvorefter jeg kunne støde en god lang jernstang ind under stubben, bruge den som vægtstang og presse roden op.
På de 10 år, siden træerne blev fældet, var stykket groet fuldstændigt til med hyldetræer, så de måtte fjernes først. Men hyldens rødder går ikke dybt, så det var en forholdsvis nem opgave at rydde dem af vejen. Med rydningen af hyld og granstubbe, har jeg nu fået et fint plantebed. Jorden har en lav PH værdi og et stort indhold af humus, som vil egne sig godt til f.eks. blåbærbuske.

Pejsebrænde

De stormvæltede sitkagraner, 8 fældede asketræer og nogle udtyndede hæg er savet op og kløvet. Nu ligger det og venter på, at jeg får lavet et brændeskur mere, hvor det kan ligge og tørre i et par år, inden det kan bruges at fyre med. Vi kommer ikke i bekneb for brænde til pejsen i stuen eller kakkelovnen i Palmehuset de kommende vintre. Det er godt at vide.

Asketræer fældet

Den vedvarende milde vinter bekommer mig særdeles godt. Ikke mindst fordi jeg har en del skovarbejde at gøre. Der er hver vinter træer, der skal tyndes ud for at give lys og luft til dem, der skal blive stående. I år kom så turen til asketræerne omkring grønthaven. Det har været en svær beslutning, fordi træerne først nu, små 30 år efter de blev plantet, er ved at blive voksne. Men så nær de står omkring grønthaven, stjæler de meget lys og næring fra en stor del af grønthaven, hvorfor det kan være svært at dyrke noget. Især frugttræerne er kommet til at mangle lys.
Nu har jeg fældet alle 5 asketræer i vestsiden og to mod nord. Her står dog 3 asketræer tilbage, som jeg ikke kan nænne at fælde. Egetræerne, som blev plantet mellem asketræerne i sin tid, har i mange år stået i skyggen af asken, som voksede dem over hovedet. Nu håber jeg egetræerne vil udnytte den nyvundne plads og det bedre lys til at danne nogle mere harmoniske kroner. Så vil jeg bedre kunne leve med at asketræerne er væk.
Selve fældningen har også været problematisk. Træerne i vestsiden havde en betydelig hældning ind over grønthaven og måtte nødvendigvis falde ind mod frugttræerne. For at undgå at disse blev beskadiget eller helt ødelagt, måtte jeg kravle op i træerne og save dem ned etapevis.
Det var lidt besværligt og ikke uden betænkeligheder, men forløb fint. I dag blev jeg færdig med at rydde grene til side og har fået kløvet alt træet. Det er blevet til en god bunke brænde, og nu må jeg i gang med at udvide mit brændeskur, da det allerede er fyldt op.

Forspiring af sommerblomster/stauder

Fra Albinus Frø har jeg netop fået leveret frø af Himmelblomst og Rosenslynger. De er blevet sået i dag i en minikapbakke og placeret i havestuen, hvor temperaturen døgnet rundt er omkring 20 grader. Det er flerårige stauder, man skal tidligt i gang med at forspire, skriver Tine Albinus i sin nyhedsmail, hvis man skal nå at få glæde af dem samme år.
De tåler ikke frost. Himmelblomst danner knolde ligesom georginer og opbevares om vinteren som dem. Rosenslynger er, som navnet antyder, en klatreplante. Den har jeg tænkt skal plantes ud i Palmehuset og espalieres op ad væggen. Her vil den kunne overvintre frostfrit.

Stormfuld vinter

Den dejlige milde vinter har givet os megen blæsevejr. I nat havde vi den 3. storm siden sidst i november. Hver gang med væltede grantræer til følge. Det er de omkring. 20 år gamle sitkagranbælter, som det er gået ud over. Denne gang tog grantræerne dog nogle få yngre lærketræer og bøgetræer med i faldet.
Når jeg får ryddet op i de væltede eller ødelagte træer, må jeg se, om der skal plantes nogle nye, hvor de gamle faldt – eller om det er fint nok med en lille lysning i ‘skoven’.
Oven på en række jule- og nytårsdage med rigelige måltider og for lidt motion, er det udmærket at komme i gang med noget arbejde, der kan give sved på panden. Foruden de væltede grantræer har jeg planer om at fælde nogle store sygdomsramte asketræer. Skovarbejde er vinterarbejde, jeg holder meget af, så jeg ser frem til at komme i gang.