Endnu et vandbassin

Tanken med endnu et vandbassin i haven ( vi har i forvejen 6) var at opsamle regnvand fra nedløbsrøret for enden af ladebygningen. Planen begyndte for 3 år siden med udgravning og indtil i sidste uge skete der ikke meget mere i al den tid. Jeg tøvede om det skulle være et støbt bassin, som alle de forrige, eller det skulle være et sumpbed. Det sidste er meget det letteste at lave. I efteråret 2011 fik jeg et lille læs store sten, som jeg tænkte kunne bruges til opbygning omkring bassinet og nu var jeg endelig besluttet på at støbe, men med en ganske lav vanddybde.
I et halvt års tid har jeg gået og kigget på den lille dynge sten, som skulle arrangeres omkring udgravningen. Stenene er for store til at jeg kan løfte dem, endsige køre dem på en sækkevogn, så det bliver noget med at trille dem på nogle rundstokke, som jeg før har haft held med.
Midt i sidste uge gik jeg i gang og efter et par svedige dage lå stenene, hvor jeg gerne ville have dem. Så kunne støbningen begynde. Bassinet ligger ca. 3 meter fra ladebygningens nedløbsrør, og her har jeg gravet en rørledning ned, som skal føre regnvandet over i bassinet. Opsamling af regnvand skal dog foregå ved at jeg får koblet en regnvandstønde med overløb til nedløbsrøret. Vandbassinet har en dybde på kun 20 cm på det dybeste sted.
Stenene trilles på rundstokke, der ligger oven på brædder

Bassinet er formet med hårde masonitplader, som der støbes op imod
Betonen armeres med rionet

Inden betonen tørrer op skal den svummes med en blanding af en del cement til en del sand for at blive vandtæt.
Stenen hviler på en fundablok, som er malet sort, så den ikke ses.

Grønthaven bliver til frugthaven

Jeg har været i planteskolen og har købt 8 nye frugttræer.
4 æbletræer: Elstar, Rød Gråsten, Ingrid Marie og Belle Boskoop
2 blommetræer: Opal og Victoria
1 pæretræ: Conference
1 kirsebærtræ: Skyggemorel
De er blevet plantet i grønthaven, som nu skifter navn til frugthaven.
Ny grønthave indrettes på bakken, hvor sitkagraner blev ryddet forrige vinter og stubfræset i august.

Stengærde bygges om

Da stengærdet dukkede op efter beskæringen af buskpotentilhækken begyndte jeg at overveje at fjerne potentilbuskene helt og ombygge stengærdet. Det kunne blive flottere, mente jeg. Havegangen vil også blive mere tilgængelig uden hækken, der jo bare vil brede sig igen.
Efter et par dages betænkningstid gik jeg i går i gang med at bryde stengærdet ned for at bygge det op påny i en bedre udgave. I sin tid, da jeg lavede det, havde jeg ikke så gode sten til rådighed, som jeg har nu. Det er et par lidt hårde dages arbejde med sten, men spændende. Og jeg tror det bliver en gevinst for haven både synsmæssigt og praktisk.

Potentilhækken beskåret

Hækken er en lille halv snes år gammel, en fritvoksende hæk med gule blomster, som jeg ikke har forestillet mig skulle klippes. Men den har ikke været så blomsterrig de seneste år, så i går gik jeg i gang med ørnenæbet og klippede den ned til basis. Det bliver spændende at se, hvor fint den skyder frem igen, og om den når at komme i blomst i sommer. =

Mere såning og priklerier

I søndags fik jeg sået lidt flere sommerblomster i pluggboks i Palmehuset: Marieklokker, Stolt kavaler, Koreansk Mynte, Pragtmalva bl. farver og rent hvide Malva.
Salat, ærter og kruspersille er sået i små potter
Statice, Rød Solhat og Himmelblomst blev omplantet i priklebakker, Sommerasters og Tibets Blå Valmue er begyndt at spire.
Tomaterne og aubergine i havestuen er blevet priklet ud enkeltvis i små potter.

Tomaterne godt på vej i Havestuen

Blåbærbuske mfl.

I dag har jeg være i planteskolen efter 6 blåbærbuske. De er blevet plantet i et stykke jord ved grønthaven, som jeg fik ryddet for selvgroede hyld. Jorden her er sur og rig på humus og derfor velegnet til Blåbærbuske, som er surbundsplanter, nær beslægtet med lyng.
Det er 3 forskellige sorter af ‘amerikanske’ blåbær, jeg har plantet: 2 Bluecrop, 2 Elizabeth og 2 Goldtraube.
I bedet blev der også plads til 3 stikkelsbærbuske som er aflæggere af en større stikkelsbærbusk fra grønthaven.
Når jeg er i planteskolen, slipper jeg sjældent derfra uden der følger lidt mere med hjem end på forhånd planlagt. Således også i dag. Det blev til en stor flot Magnolia liliiflora ‘Susan’ som fik en plads i grønthaven, og en benved Euonymus hamiltonianus maackii plantet på bakken, hvor stormen i vinter rev nogle sitkagran omkuld.
Vinden i dag har ikke været i forårshumør, kommer fra det kolde sydøstlige hjørne, men mon ikke det hjælper foråret på vej at få plantet nogle træer og buske? Det giver i hvert fald mit forårshumør et skub fremad.

Farvel til vinteren

Med en vinter næsten helt uden sne, har det været en behagelighed at gå på skovarbejde. Stormvejr i november og december rev en halv snes sitkagran omkuld, som jeg har savet op til brænde. Derudover har jeg fældet 8 store asketræer omkring grønthaven for at få mere lys til især frugttræerne. Det har givet i alt ca. 16 rummeter brænde. Eftersom mit brændeskur i forvejen var fyldt op, har jeg måttet udvide det. Meget passende blev jeg færdig med dette arbejde den sidste dag i februar. NU er det forår og så er det haven og væksthuset, der venter.
Brændeskuret er blevet 5 meter længere…

Forår på vej