Haven på heden

Fremhævet

Er titlen på en bog om vores have
Sidste sommer kunne Ingelise og jeg fejre 40 års jubilæum med hus og have. I sommeren 1980 tog vi springet og flyttede fra en 2- værelses lejlighed i København til en lille landbrugsejendom i Himmerland for at få jord under neglene. Her havde vi 6 ha. jord at gøre godt med, men ingen have. Det skulle der gøres noget ved. I dag udgør haven med tilhørende læplantning, en lille sø og lidt skov ca. 2 ha. Resten er i forpagtning.
Forrige vinter gik jeg i gang med at se på mulighederne for at lave en bog med billeder og beskrivelser af havens mange planter, arbejdet i haven og vores oplevelser med et liv på landet. Det er der nu kommet en fin lille bog ud af, synes vi.
Arbejdet med bogen har været en spændende og langvarig læringsproces. Da jeg var nået så langt, at jeg kunne sende mit manuskript til et forlag, søgte jeg først et, siden to andre forlag, uden at have heldet med mig. Så fik jeg et tilbud fra Trykværket på en ‘selvudgivelse’. Dvs. vi betaler alle omkostninger, og Trykværket sætter bogen op efter mit manuskript, sørger for aftaler med boghandlere og biblioteker, salg/distribution og omtale mm. 11.august 2020 udkom bogen, som kan købes på forlaget Trykværket til 199-kr. Bogen kan også bestilles hos mig ved henvendelse på knud@halskov.org

Læs en anmeldelse af bogen her.

Stenbede, støttemure og pigstensgange i haven

Knud Halskov, 30. marts 2016

Her vil jeg fortælle lidt om min erfaring med at bruge sten i haven og om nogle grundregler, som kan være nyttige at kende. Men først lidt om mit udgangspunkt.

Vores grund ligger på et skrånende terræn, og der var ingen have, da vi flyttede hertil i 1980, så alle muligheder for hvordan den skulle indrettes var åbne. Helt oplagt var det, syntes vi, at bygge nogle støttemure/stengærder og indrette haven med stenbede i forskellige niveauer. Med kampesten og marksten. Vi bor på landet, hvor der er nok af sten og ikke stor efterspørgsel.

I de første mange år, før jeg fik trailer, blev stenene hentet med trillebør ad kilometerlange markveje. Særligt store sten blev fragtet med lånt traktor og enkelte gange med vognmand fra grusgraven.

Stenene kan man opdele i følgende 3 kategorier: Pigsten, marksten og kampesten.

Pigsten bruger man til havegange og gårdspladser, og de må gerne være små, men helst ikke runde. Ovale sten på tykkelse med en knyttet hånd og sat på spidsen, giver den fineste gangflade, synes jeg. Det er vigtigt at være kritisk med udvælgelsen. Det kan være praktisk og se flot ud med gode store trædesten imellem de små pigsten.

Til støttemure bruger man marksten og gerne så store, som man kan løfte. Helst ikke helt runde, men ellers kan alle sten bruges. Det gælder om at få stenene til at hvile i sig selv.

Det er vigtigt med et godt fundament. Grav en rende ca. 20 cm. dyb og fyld halvt op med grus, inden første stenrække lægges. Her kan man med fordel bruge de største og evt. uhåndterlige sten, som forsvinder delvist i jorden. Hvis der er stor forskel på størrelsen af sten, ser det bedst ud, at de største sten er nederst, og at man ikke kan se bunden af stensætningen. I takt med opbygningen af muren fyldes der op bag stenene med grus og jord. Grus nederst for at sikre godt dræn, at ikke frost siden skal skubbe stenene ud.

Det vanskeligste arbejde er at få stenene til at ligge stabilt, uden at de læner sig op ad jorden bag ved. Man skal undgå at stable stenene oven på hinanden, men sørge for, at de ligger i forbandt. Det kan være nødvendigt at bruge mindre sten til at fylde ud mellem de store, for ikke der skal blive for store fuger. En svag hældning indad er nødvendig og naturlig. Nogen vil foreslå, at man bruger snor for at sikre sig en ret linje og hældning, men det har jeg aldrig kunnet bruge. Til gengæld holder jeg løbende øje med, at det ser rigtigt ud.

Stenbede med store kampesten, der kræver stålstang eller vægtstang for at flytte, har jeg flere af. Her er det faktisk størrelsen og til dels stenenes form og farver, der betyder mest. Stenene skal nemlig graves mere eller mindre ned i jorden, så de forekommer at høre naturligt hjemme i bedet. De skal placeres uregelmæssigt i bedet og må gerne være forskellig i størrelse og form.

Pas på! – når man er blevet bidt af sten, kan man ikke gå forbi en smuk sten i naturen uden at ønske den hjem i haven. Og det er som regel tungt arbejde.

Bål og grill plads

Projektet begyndte allerede i januar, da jeg ryddede en del buske og træer for at få plads til bålpladsen. Det var 30 år gamle træer, så der var nogle store stubbe, som jeg måtte have hjælp til at få fjernet. Det fik jeg ordnet for et par måneder siden. Derefter begyndte jeg udgravningen. Temmelig meget ler blev kørt væk i trillebør og erstattet med sand. Min plan var i første omgang en rund bålplads. Men så kom jeg i tanke om, at jeg havde skabelonen til vores 8 kantede pavillon liggende bag brændeskuret, og den blev nu genanvendt til bålplads.

I Mejlby, kun et par km. herfra, bor Henrik Tolborg, indehaver af Granitexpressen. Her fandt jeg travertin blokkene, 55 i alt, som omkranser bålpladsen. De står oven på et fundament af beton/fundablokke. Min oprindelige tanke var at bruge granitskærver som bund, men Henrik havde en rest af chaussesten, som han tilbød mig til en meget favorabel pris. De forslog ikke helt, så jeg måtte spæde op med nogle lidt dyrere sorte sten, men som kun gør belægningen mere spændende, synes jeg.
Nu mangler jeg bare at plante en halvmåneformet bøgehæk på vest siden (modsat indgangen), så vi kan sidde i læ og nyde flammerne fra bålet eller maden fra grillen. Bøg skal man helst vente med at plante til først eller midt i november måned, når de har tabt bladene.

Naturnær skov

Efter fældning og oprydning af et godt 20 år gammelt 3 rækket sitkagran bælte i vinter, fik jeg Grenknuseren til at fræse stubbene, så jeg kunne plante nyt. Jeg har valgt løvtræer og buske, som egner sig godt til det, man kalder naturnær skovdrift.
»Naturnær skovdrift er en måde at dyrke skoven på, der sikrer, at man får en mere varieret og stabil skov til gavn for både biodiversitet, landskabelige forhold, en divers træproduktion og meget mere. Den naturnære skovdrift bygger på principperne om naturlig selvforyngelse, mange træarter i forskellige aldre inden for et mindre areal. Desuden anvendes der ikke dræning og jordbearbejdning i naturnære skove.« skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Nu har jeg plantet 3 rækker med løvtræer og buske. Det er: Fuglekirsebær, Prunus avium; Sargents Æble, Malus sargentii; Kvalkved, Viburnum opulus; og Hvidtjørn, Crataegus monogyna. 25 stk. af hver i en blandet beplantning. Desuden har jeg fået plads til 9 pæne store Dværgmispel, Cotonaster bullata, som er planter af egen avl, jeg har haft stående og bare ventet på at få plads til at plante ud.

Stubbe af godt 20 år gamle sitkagran rodfræses

Grangrene bliver til flis

Efter stormvejret i december med mange væltede sitkagraner besluttede jeg mig for at fælde de resterende træer. Det drejer sig i alt omkring 70 træer, som er fældet i et læbælte der oprindelig bestod af 3 rækker på omkring 100 m. De blev plantet for godt 20 år siden og er blevet udtyndet løbende.
Det største arbejde er afgrening og oprydning af grene. Jeg havde egentlig bare tænkt at samle grenene i store bunker og brænde dem af i løbet af foråret, når de var blev tørre. Men en god ven mindede mig om, hvor fin en flis, det kunne blive til i stedet for. Derfor søgte jeg efter en flishugger på nettet og fandt en, som har vist sig at være fortrinlig til opgaven.
Efter 8 dage, hvor flishuggeren har kørt 2-3 timer hver dag, har jeg fået al grenaffaldet omdannet til den dejligste flis.

Syge asketræer fældet

Asketræerne plantede jeg for 30 år siden. De har groet godt og opnået en højde på omkring 15 m, før jeg nu har måttet fælde dem pga. sygdom. Nogle få asketræer, som endnu ikke er synligt ramt af sygdommen står tilbage, men jeg har fældet i alt 14 store store asketræer, 7 forrige vinter og 7 dette efterår.
Det er den frygtede asketoptørre, som ser ud til at ville udrydde næsten alle asketræer i Danmark. Gamle asketræer ser dog ud til at modstå sygdommen bedre end unge træer, som mine må betegnes.
Det er altid ærgerligt, når store træer må fældes, men en trøst er, at der ofte opstår gode muligheder for ny beplantning. Og i tilfældet med min træfældning, har jeg en beplantning af Canadisk Bærmispel til af udfylde tomrummet efter asketræerne. De blev plantet mellem asketræerne for 30 år siden, og vil nu kunne udvikle sig endnu bedre, hvor de er alene om pladsen. Det samme er tilfældet med en række Nordmannsgran, som har stået i skygge øst for asketræerne.
Fældningen af asketræerne var lidt problematisk, da pladsen, hvor de skulle falde var meget snæver, hvis ikke hhv. nordmannsgranerne og bærmispeltræerne skulle beskadiges. Men det gik over forventning.

Den store hængebirk ved vandbassinet er fældet

Det var i forbindelse med en oprensning af det store vandbassin, at jeg pludselig fik den tanke, hvad med at fælde Hængebirken? Den blev plantet midt i 70’erne og var et meget flot træ med de smukke grene hængende næsten helt ned til vandkanten af bassinet. Men dermed har den selvfølgelig også været en stor ‘forurener’ af vandbassinet. En anden ulempe ved birken var dens skygge, der stjal sollyset fra Palmehuset hele formiddagen.

Da først tanken om at fælde træet havde meldt sig, havde jeg ingen ro. Fik selvfølgelig snakket med Ingelise om hendes syn på sagen, men da det ikke krævede de store overtalelsesevner, gik jeg straks i gang. 3 timer senere var birken fældet og fjernet.

Det var lidt vemodigt at sige farvel til sådan en gammel svend, som jeg selv har plantet. Men jeg trøster mig med, at jeg har et ‘barn’ af Hængebirken oppe ved petanquebanen, der allerede er 6–8 meter høj. Det var en selvsået plante, jeg fandt i kanten af randbeplantningen for omkring 15 år siden, da den var ca. 1 meter høj. Jeg var ikke vis på den gang, om det var en Hængebirk, men det er jeg nu.

Det er altid en svær afgørelse man træffer, når et stort flot træ skal fældes. Her var der dog ikke bare ulemper ved træets placering, men også gode muligheder for at lave noget nyt og bedre omkring vandbassinet, som næsten er som nyt efter oprensningen.

.

En trædesten i vandbassinet så man kan gå tværs over vandbassinet.