Molevitten på TV2

Tidligt på sommeren blev jeg ringet op af en person fra Metronome, som fortalte, at de skulle i gang med at lave optagelser fra haver rundt om i Danmark, og hun ville vide, om de måtte komme og filme lidt på Molevitten. Det lød interessant, og det viste sig at dreje sig om en konkurrence på TV2 om at finde Årets Smukkeste Have.
3 uger efter de havde været her, set haven og filmet lidt, fik vi at vide, at Molevitten var udvalgt til at være med, og at de ville komme den 13. august med et filmhold for at optage til den egentlige konkurrence.
Den er opdelt i 7 regioner med 3 haver fra hver, hvor én have fra hver region går videre til en endelig finale. Molevitten er med i region Nordjylland og i tirsdags var her et filmhold på 11 mand m/k i hen ved 4 timer for at filme i haven og interviewe os.
I løbet af vinteren vil der komme i alt 7 haveprogrammer om konkurrencen på TV2 , hvor Molevitten er med i det 5. og hvor det afgøres, hvem der kommer i finalen.

Skovhave

Skovhave

De seneste 2 vintre har jeg fældet en stor del af mine asketræer pga. askesyge. Herved er der fremkommet en stor lysning i skoven, hvor jeg nu vil gøre alvor af min plan om at lave en skovhave.

En skovhave har stået på min ønskeliste et par år. Det var Vild i haven, en artikel af Jens Thejsen på Havenyt, der dengang vakte min interesse. I Skovhaven, som er en fin lille pjece fra Den økologiske Have, udgivet 2001, giver Sten Porse gode råd og forslag til, hvad man kan plante af træer, buske og skovbundsplanter.

Min skov blev til for 30 år siden, hvor jeg udover Ask plantede Eg, Bærmispel, Røn, Rød-el, Dværgmispel, Slåen, Syren og Rød Kornel. Rød-el blev plantet som ammetræ og siden ryddet. Slåen og Syren egner sig ikke i skyggen under store træer, så de er også blevet fjernet eller gået ud med tiden. Rød Kornel (ikke at forveksle med Hvid Kornel med de smukke røde grene), trives derimod fortrinligt. Den kan blive flere meter høj og breder sig voldsomt ved rodskud. Den er udmærket som højt og tæt bunddække under træerne (hvis ikke man har andre planer med skovbunden) når man skærer den ned ved basis med års mellemrum. Men efterhånden overtager den hele skovbunden, og så er den svær at slippe af med.

I lysningen, hvor skovhaven er ved at blive etableret, har jeg haft en del arbejde med at få has på netop Rød Kornel. Et andet problem var de store askestubbe. Men her sprang jeg over gærdet, hvor det var absolut lavest. De er blevet dækket over med jord! Det var nemlig så heldigt at terrænet faldt ned mod den række asketræer, jeg har fældet. Og ved at påfylde jord, jeg havde tilovers fra bl. a. en sandkasse og et stenbed, jeg fik lavet tidligt i foråret, er der kommet et rimeligt skovbed ud af det.

Jeg mangler dog noget jord i den fjerneste ende, før jeg kan afslutte bedet. Men nu har jeg i det mindste fået begyndt i den ende, hvor det så kedeligst ud, før jeg gik i gang. Her havde jeg nemlig stuvet store dynger af kvas sammen foruden en stor samling sten og gamle opgravede stubbe. Det var fint nok under asketræerne, men efter de blev fældet, syntes jeg, der skulle ryddes op.

Og nu glæder jeg mig til at se, hvad det kan blive til med den skovhave.

Nyt stenbed

Efter en lang periode uden sne, men med megen frost, er jorden bundfrossen. Det udsætter forårsarbejdet i grønthaven, og jeg må finde på noget andet. Og der ligger et planlagt stenbed og venter på sten, så jeg ringer til Anders, vores vognmand i Mejlby, om jeg kan køre med ham i grusgraven i Nysum og se på sten, pæne store sten, som kræver kranbil.
Det gør vi onsdag, hvor jeg får 9 tons sten leveret, der hvor jeg skal bruge dem. Det tog mig to dage at få stenene arrangeret på plads, og nu har jeg et nyt jomfrueligt stenbed klar til at blive beplantet. En samling på 25 forskellige hosta, som jeg købte som barrodsplanter importeret fra Holland sidste forår, er det, jeg umiddelbart har planlagt at sætte i bedet, når foråret melder sig for alvor.
Det solrige vejr gav gode arbejdsbetingelser til maset med de tunge sten, hvor sveden drev af mig på trods af at temperaturen var omkring frysepunktet. Siden har vi fået snefygning, og den kommende uge byder på rigtigt vintervejr med mere sne og fygning. Foråret lader vente på sig.

Stenbed klar til at blive beplantet


Efterår

Foråret gik, sommeren med og vi er langt inde i efteråret, før jeg igen tager mig sammen og skriver lidt på denne side. Og det bare for at vise et par billeder af de smukke høstfarver, der er ved at male sig frem i haven.

Drivbænke

Jeg har længe ønsket at lave nogle drivbænke, men hvordan? Jeg har haft gamle stuehusvinduer, som blev udskiftet for over 10 år siden, liggende på ladeloftet, fordi jeg ikke kunne nænne at smide dem ud. Kunne de måske anvendes som tag til drivbænke? Så ville det bare være rammen, jeg manglede. I sidste uge fik jeg den tanke at bruge fundablokke, to oven på hinanden som blev støbt sammen. Jeg havde 8 vinduer 75X120 cm og syntes det passede med to stk ved siden af hinanden pr. drivbænk. Jeg regnede ud at der skulle bruges 24 fundablokke til hver drivbænk og planlagde at bygge 2. De skulle placeres mellem frugttræerne i den gamle grønthave.Da de to var lavet, syntes jeg det passede fint med en 3. så jeg måtte af sted efter 24 fundablokke mere.
Det nederste lag fundablokke er sat i sand/grus og gravet ned, så drivbænken får en hældning mod syd. Derefter er der sat en blok oven på, hvorefter de to lag er støbt sammen.
Der vil komme til at stå vand oven på vinduerne, når det regner og sprosserne vil sikkert ikke holde i mange år, men så må jeg finde en løsning med noget andet glastag.

Endnu et vandbassin

Tanken med endnu et vandbassin i haven ( vi har i forvejen 6) var at opsamle regnvand fra nedløbsrøret for enden af ladebygningen. Planen begyndte for 3 år siden med udgravning og indtil i sidste uge skete der ikke meget mere i al den tid. Jeg tøvede om det skulle være et støbt bassin, som alle de forrige, eller det skulle være et sumpbed. Det sidste er meget det letteste at lave. I efteråret 2011 fik jeg et lille læs store sten, som jeg tænkte kunne bruges til opbygning omkring bassinet og nu var jeg endelig besluttet på at støbe, men med en ganske lav vanddybde.
I et halvt års tid har jeg gået og kigget på den lille dynge sten, som skulle arrangeres omkring udgravningen. Stenene er for store til at jeg kan løfte dem, endsige køre dem på en sækkevogn, så det bliver noget med at trille dem på nogle rundstokke, som jeg før har haft held med.
Midt i sidste uge gik jeg i gang og efter et par svedige dage lå stenene, hvor jeg gerne ville have dem. Så kunne støbningen begynde. Bassinet ligger ca. 3 meter fra ladebygningens nedløbsrør, og her har jeg gravet en rørledning ned, som skal føre regnvandet over i bassinet. Opsamling af regnvand skal dog foregå ved at jeg får koblet en regnvandstønde med overløb til nedløbsrøret. Vandbassinet har en dybde på kun 20 cm på det dybeste sted.
Stenene trilles på rundstokke, der ligger oven på brædder

Bassinet er formet med hårde masonitplader, som der støbes op imod
Betonen armeres med rionet

Inden betonen tørrer op skal den svummes med en blanding af en del cement til en del sand for at blive vandtæt.
Stenen hviler på en fundablok, som er malet sort, så den ikke ses.

Grønthaven bliver til frugthaven

Jeg har været i planteskolen og har købt 8 nye frugttræer.
4 æbletræer: Elstar, Rød Gråsten, Ingrid Marie og Belle Boskoop
2 blommetræer: Opal og Victoria
1 pæretræ: Conference
1 kirsebærtræ: Skyggemorel
De er blevet plantet i grønthaven, som nu skifter navn til frugthaven.
Ny grønthave indrettes på bakken, hvor sitkagraner blev ryddet forrige vinter og stubfræset i august.

Stengærde bygges om

Da stengærdet dukkede op efter beskæringen af buskpotentilhækken begyndte jeg at overveje at fjerne potentilbuskene helt og ombygge stengærdet. Det kunne blive flottere, mente jeg. Havegangen vil også blive mere tilgængelig uden hækken, der jo bare vil brede sig igen.
Efter et par dages betænkningstid gik jeg i går i gang med at bryde stengærdet ned for at bygge det op påny i en bedre udgave. I sin tid, da jeg lavede det, havde jeg ikke så gode sten til rådighed, som jeg har nu. Det er et par lidt hårde dages arbejde med sten, men spændende. Og jeg tror det bliver en gevinst for haven både synsmæssigt og praktisk.

Potentilhækken beskåret

Hækken er en lille halv snes år gammel, en fritvoksende hæk med gule blomster, som jeg ikke har forestillet mig skulle klippes. Men den har ikke været så blomsterrig de seneste år, så i går gik jeg i gang med ørnenæbet og klippede den ned til basis. Det bliver spændende at se, hvor fint den skyder frem igen, og om den når at komme i blomst i sommer. =